Families

Au pair i Danmark: Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling

Au pair i Danmark: Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling

Au pair-piger udnyttes groft med ringe løn, lange arbejdsdage og ingen rettigheder. Derfor presser dansk fagbevægelse nu FNs arbejdsorganisation ILO til at vedtage en konvention, der skal sikre kvinderne en række minimumsrettigheder.

Lange arbejdsdage med indkøb, børnepasning, rengøring, madlavning, ringe løn og ingen klageinstans og rettigheder. Sådan ser virkeligheden ud for mange af de filippinske au pair-piger, der har fået opholdstilladelse i Danmark.

Au pair-ordningen i Danmark har udviklet sig til en migrantordning for kvindelige husarbejdere fra tredjeverdens lande, som værtsfamilier udnytter som billig arbejdskrafts. Nu vil dansk fagbevægelse i samarbejde med internationale forbund skaffe de kvindelige husarbejdere minimumsrettigheder. Det skal ske igennem FNs arbejdsorganisation, ILO.

”FOA er ikke de eneste, der har fået øje på, at der sker en grov udnyttelse af kvinder fra tredjeverdens lande. En række internationale forbund peger på, at husarbejderne verden over er vores tids slaver – derfor arbejder vi lige nu for, i FN regi, at få vedtaget en konvention, der sikrer husarbejderne en række minimumsrettigheder”, siger Jakob Bang.

Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) er FNs faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål. ILO har som grundlæggende mål at bekæmpe fattigdom og fremme social retfærdighed ved at fremme beskæftigelse og forbedre arbejdsvilkår og sociale forhold på globalt plan.

”Både LO, Dansk Arbejdsgiverforening og den danske regering sidder i ILO, så hvis ILO vedtager en konvention, så vil det være mere end svært for regeringen, at afvise at reificere konventionen i Danmark”, siger Jakob Bang og fortsætter:

”FOA har i årevis forsøgt at råbe den danske regering og bedt politikerne om at sikre au pair-pigerne anstændige arbejdsvilkår. Men hvis en ILO-konvention vedtages, og Danmark tiltræder den, så vil FOA få et langt bedre afsæt til at kunne forfølge sager om misbrug, underbetaling og ubetalt merarbejde”, slutter Jakob Bang.

Undersøgelse: Au pair i Danmark: Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling (PDF)

Kilde: FOA

Tags: Denmark Abuse