Archive

Au pair-ordningen appellerer til misbrug

Au pair-ordningen appellerer til misbrug

Jyllands Posten kan berette, at au pair-piger bliver udnyttet som billig arbejdskraft. Skandaløst, men ikke overraskende, lyder reaktionen fra FOA, der gennem længere tid har undersøgt au pair-pigernes situation i Danmark.

Ingen ferier, arbejde til langt ud på aftenen og en alt for lav løn.

Sådan er virkeligheden for rigtig mange af de au pair-piger, der opholder sig i Danmark.

Men hvad værre er. Au pairen har ingen mulighed for at klage over arbejdsforholdene”, siger Jakob Bang, Forbundssekretær i FOA – fag og arbejde, og fortsætter:

Hvis en au pair melder en familie for misbrug af eksempelvis arbejdstidsreglerne, så er det et brud på kontrakten, og grundlaget for opholdet er brudt. Med andre ord – au pairen bliver sendt hjem, og værtsfamilien slipper for yderligere sanktioner. Derfor er det sjældent i au pair-pigernes interesse at fortælle om misbruget”.

Burde krible

FOA har, i erkendelse af den manglende viden om au pair-pigernes forhold i Danmark, selv iværksat en undersøgelse. Men Jakob Bang mener, at en uvildig afdækning af au pair-forholdene er en naturlig opgave for det officielle Danmark.

I FOA undrer vi os over, at de mange historier om misbrug af au pair-ordningen ikke får det til at krible i fingrene på politikerne på Christiansborg. De burde være mere end ivrige efter at få undersøgt omfanget af snyd og ikke mindst få sat en stopper for misbruget”, siger Jakob Bang, der mener, at au pair-ordningen i sin danske variant mest af alt er en appel til misbrug, fordi udnyttelsen af ordningen ikke straffes.

Fra kulturudveksling til billig hushjælp

Au pair var engang en ordning for unge (vest-)europæiske og nordamerikanske piger. Piger, der rejste til udlandet og i en periode lærte om opholdlandets kultur og sprog. I det billede diskuteres ordningen også i et vist omfang stadig. Men sådan fungerer au pair bare ikke mere.

Opholdstilladelse som au pair gives i dag primært til filippinske piger, og i nogen, men faldende, grad til østeuropæiske piger, der importeres som billig arbejdskraft, der til tider bliver groft udnyttet af familier, der ved, at pigerne ikke har de samme rettigheder som andre på det danske arbejdsmarked”.

FOA er tidligere gået ind i en række au pair sager. Sagerne er oftest vanskeliggjort af au pair ordningens status midt mellem en oprindelig kulturel udveksling, og en mere aktuel ordning til import af huslig arbejdskraft.

Giv au pair-pigerne retssikkerhed

FOA har derfor sammen med andre dannet et uafhængigt netværk, der kan fastholde opmærksomheden på au pair urimelige retsløshed, og som kan yde uafhængig rådgivning. Men Folketinget burde ifølge Jakob Bang være de første til at tage opgave på sig.

Han peger på tre konkrete områder, som Folketinget kunne tage fat på.

Bring de danske au pair regler i front i forhold til europæisk standard. Det vil fjerne de værste spekulanter i billig arbejdskraft fra markedet”.

”Hvis det er så vigtigt, at sikre velhaverne i Nordsjælland adgang til udenlandsk hushjælp, så ok. Men lad det dog ske på ordnede vilkår, som almindeligt arbejde”.

Og sidst, men ikke mindst, giv au pair pigerne, der stadig ønsker at være au pair som kulturel udveksling, et retsgrundlag, så de eller en fagforening, kan forfølge manglende betaling for eksempelvis merarbejde. Altså skabe nogle rammer, så au pair-pigerne har krav på erstatning, hvis de bliver udnyttet. Det vil både virke forbyggende og give en normal dansk retsstilling ved evt. misbrug”, slutter Jakob Bang.

Kilde: FOA

Tags: Denmark Abuse