Families

Dyrere au pair-ordning vedtaget

Dyrere au pair-ordning vedtaget

Det bliver mere end tre gange så dyrt at have en au pair i hjemmet til at hjælpe med børnepasning og andre huslige gøremål.

Folketinget har vedtaget lovforslag nr. 133 om fuld brugerbetaling for danskundervisning under au pair-ordningen. Au pair-bekendtgørelsen ændres med virkning fra 1. juli 2019.

Ændringen træder i kraft den 1. juli 2019 og omfatter alle ansøgninger indgivet fra denne dato.

Beløbet på 17.300 kr. skal dække statens udgifter til danskundervisning.

Der skal kun betales, hvis der er tale om ansøgers første opholdstilladelse som au pair i Danmark. Fra den 1. juli 2019 skal der ikke betales til danskundervisning, hvis en au pair skifter værtsfamilie.

15 marts 2019 Tags: Denmark Rules Law