Families

Dyrere au pair-ordning vedtaget

Dyrere au pair-ordning vedtaget

Det bliver mere end tre gange så dyrt at have en au pair i hjemmet til at hjælpe med børnepasning og andre huslige gøremål.

Folketinget har vedtaget lovforslag nr. 133 om fuld brugerbetaling for danskundervisning under au pair-ordningen. Au pair-bekendtgørelsen ændres med virkning fra 1. juli 2019.

Ændringen træder i kraft den 1. juli 2019 og omfatter alle ansøgninger indgivet fra denne dato.

Beløbet på 18.000 kr. (2021-niveau) skal dække statens udgifter til danskundervisning.

Der skal kun betales, hvis der er tale om ansøgers første opholdstilladelse som au pair i Danmark. Fra den 1. juli 2019 skal der ikke betales til danskundervisning, hvis en au pair skifter værtsfamilie.

Tags: Denmark Rules Law