Archive

Nu skal au pairs have mere fri og flere lommepenge

Nu skal au pairs have mere fri og flere lommepenge

Til sommer 2015 bliver det dyrere for familier at få en au pair til at hjælpe i huset, efter at Folketinget tirsdag har vedtaget stramninger af au pair-ordningen.

Regeringen fik flertal sammen med Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti. Og i Dansk Folkeparti glæder man siger over den øgede brugerbetaling, der kommer med stramningerne.

- Det er helt urimeligt, at alle dem, som ikke har en au pair-person i hjemmet, fordi de ikke har råd til det, har været med til at betale til alle dem, som har benyttet sig af ordningen og på mange måder har en bedre økonomi.
- Det rettes op med mere brugerbetaling, siger udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen (DF).

Med aftalen hæves lommepengene til au pair-personen til 4000 kroner om måneden fra de nuværende 3250 kroner. Samtidig skal værtsfamilierne med et engangsbeløb på 5000 kroner være med til at betale for au pair-personernes danskundervisning.

Ydermere får au pairerne nu mulighed for at optjene ferie med løn, ligesom der åbnes for muligheden for at tage frivilligt, ulønnet arbejde ved siden af.

Med de nye stramninger forventer beskæftigelsesministeriet, at opholdstilladelser på området falder med cirka 200 årligt.

- Det forventes, at antallet af opholdstilladelser falder eftersom, det bliver dyrere at hente au pairer til landet, og fordi au pairerne får lidt mere frihed. Det gør det mindre attraktivt at benytte sig af ordningen, siger Martin Henriksen.

Den nye ordning træder i kraft 1. juli 2015.

Kilde: avisen.dk

Tags: Denmark Law Finance