Families

Regler og omkostninger for au pair

Regler og omkostninger for au pair

- En au pair skal have gratis kost og logi (sit eget værelse) samt et månedligt beløb i lommepenge.

- Værtsfamilien skal betale ind-og hjemrejsebillet til/fra Danmark, hvis au pair kommer fra et land uden for EU/EØS eller Schweiz.

- Desuden betales der en engangsafgift, der skal dække en del af statens udgifter til danskundervisning.

- Gebyret for behandling af au pair ansøgning i Styrelsen for International Rekruttering og Integration påkræves.

OBS! Taksterne på beløbene (lommepenge, behandlingsgebyr, medfinansiering af danskuddannelse) justeres hvert år den 1. januar.

De aktuelle takster for au pair i Danmark

- Værtsfamilien skal ligeledes dokumentere, at de har tegnet følgende forsikringer på deres kommende au pair: Arbejdsskadeforsikring, Fritids-og Ulykkesforsikring samt Forsikring, som dækker hjemmetransport i tilfælde af død, alvorlig sygdom eller ulykke.

En au pair må arbejde 3-5 timer om dagen i maksimalt 6 dage om ugen, dvs. mellem 18-30 timer om ugen.

Er man på offentlig forsørgelse, kan man automatisk ikke søge om at blive værtsfamilie. Ingen af medlemmerne i værtsfamilien må være forsørget af offentlige midler efter lov om aktiv socialpolitik. Familien skal i ansøgningsskemaet underskrive en erklæring om, at den ikke modtager offentlige ydelser på ansøgningstidspunktet. Det er dog tilladt at modtage mindre enkeltstående ydelser, som ikke erstatter en egentlig indtægt.

Tags: Denmark Rules Finance