Family articles

Families

Become a host family

Hosting an au pair at your home can be the solution, as an au pair can become your kid’s older sister or brother who can help take care of them.

Families

Searching for an Au Pair During Coronavirus Times

Many families and au pairs are suffering at the hands of the coronavirus pandemic. It’s indeed very true that COVID-19 has created unlimited problems for everyone.

Families

Au pair eller Ung i Huset? Hvad er en ”Frit-Valg” Ordning?

Før man beslutter at ansætte en ung person i huset til at hjælpe med børnepasningen, er man nødt til at overveje om man skal have en au pair eller en ung i huset.

Families

Dyrere au pair-ordning vedtaget

En værtsfamilie skal fremover betale et engangsbeløb på 17.300 kroner mod de 5.380 kroner, det har kostet at få en opholdstilladelse til en au pair indtil i dag.

Families

Ændring: Værtsfamiliers pligt til at tegne lovpligtige forsikringer

VIGTIGT! Au pair-bekendtgørelsen ændres med virkning fra 1. januar 2019!

Families

Regler og omkostninger for au pair

Udgifterne der lægges på en værtsfamilie i forbindelse med au pair ansættelsen.

Families

Au pair i Danmark: Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling

Au pair-piger udnyttes groft med ringe løn, lange arbejdsdage og ingen rettigheder.

Families

Udlændingenævnet

Udlændingenævnet er et uafhængigt forvaltningsorgan, der fungerer som administrativ klageinstans vedrørende en række forskellige sagstyper, der er reguleret i udlændingelov

Families

Tre Forsikringer for en au pair

Værtsfamilien har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, en fritids og ulykkesforsikring og forsikring, som dækker au pairens hjemrejse/hjemsendelse ved død, sygdom eller skade.

Families

Au pair bureau - Tryghed for unge piger!

Bureauer spiller en vigtig rolle i formidlingen mellem værtsfamilier og au pair kandidater. Bureauer hjælper værtsfamilier med alle spørgsmål relateret til au pair programmet