Archive

Gratis at lære Dansk

Gratis at lære Dansk

En Danskuddannelse er mere end undervisning

I Danmark er der 52udbydere afMinisteriet for Børn og Undervisningsofficielle Danskuddannelser til voksne udlændinge.

De fleste udbydere er selvstændige SPROGCENTRE.

De sprogcentre, som er tilknyttet ”DE DANSKE SPROGCENTRE” er alle godkendt afMinisteriet for Børn og Undervisning og af mindst én kommune, som fører tilsyn med sprogcentrets undervisning.

Alle lærere på et sprogcenter er specialister.

De har en særlig uddannelse i ”Dansk som Andetsprog for voksne” på universitetsniveau – oven på en grundlæggende uddannelse som sproglærer på bachelor- eller kandidatniveau.

Mange private sprogskoler, firmaer eller enkeltpersoner tilbyder danskundervisning, men kun sprogcentre/udbydere, der er godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning , må undervise og afholde afgangsprøver i de 3 officielle Dansk uddannelser.

Danskuddannelsen er gratis for personer i målgruppen

En Danskuddannelse på et godkendt SPROGCENTER er gratis for personer, som opholder sig i Danmark iflg. Integrationsloven, for EU-borgere og kan også være det for andre.

Du kan kontakte et sprogcenter eller dit lokale Jobcenter og få at vide, om en Danskuddannelse vil være gratis for dig.

Danskuddannelsens mål og opbygning

Ministeriet for Børn og Undervisning har fastlagt mål, struktur og indhold i de 3 Danskuddannelser, så de følger EU's standard for sprogundervisning.

Alle SPROGCENTRE underviser og afholder prøve efter ministeriets bekendtgørelser og vejledninger, så man kan fortsætte sin Danskuddannelse på et andet sprogcenter, hvis man fx flytter.

SPROGCENTRENE tilbyder 3 forskellige Danskuddannelser med i alt 18 forskellige niveauer.

Hver uddannelse er bygget op af 6 moduler, og man skal bestå en modultest for at flytte til næste modul.

Hver Danskuddannelse kan afsluttes med en afgangsprøve, som opfylder forskellige krav til opholdstilladelse og dansk indfødsret.

Undervisningen på et SPROGCENTER tilbydes ud fra den enkeltes baggrund og forudsætninger.

De fleste sprogcentre tilbyder undervisning dag, aften, lørdag eller som fjern-/onlineundervisning.

De fleste SPROGCENTRE har også mange andre tilbud. Fx andre typer danskundervisning, kurser i dansk kultur og samfundsforhold samt Indfødsrets- og Medborgerskabsprøver.

Tags: Courses Language Denmark