Articles (page 2)

Families

Dyrere au pair-ordning vedtaget

En værtsfamilie skal fremover betale et engangsbeløb på 17.300 kroner mod de 5.380 kroner, det har kostet at få en opholdstilladelse til en au pair indtil i dag.

Families

Ændring: Værtsfamiliers pligt til at tegne lovpligtige forsikringer

VIGTIGT! Au pair-bekendtgørelsen ændres med virkning fra 1. januar 2019!

General Info

Au pair Contract (AU1 Application form)

Host families and au pairs should read the document carefully before it should be signed, as it clarifies many aspects of the au pair regulations in Denmark.

General Info

The Danish Agency for International Recruitment and Integration & Immigration Service

The Danish Agency for International Recruitment and Integration is - together with the Danish Immigration Service - responsible for processing applications for a residence permit

Families

Regler og omkostninger for au pair

Udgifterne der lægges på en værtsfamilie i forbindelse med au pair ansættelsen.

Au Pairs

Coming to Denmark as an Au Pair

As an au pair, you will be granted a residence permit but not a work permit, as your daily chores with your host family are not considered as work.

Au Pairs

Rules about holiday for au pair in Denmark

The right to a holiday is concerned, the relationship between you and your host family is regarded as an employer/employee relationship.

Families

Au pair i Danmark: Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling

Au pair-piger udnyttes groft med ringe løn, lange arbejdsdage og ingen rettigheder.

Families

Udlændingenævnet

Udlændingenævnet er et uafhængigt forvaltningsorgan, der fungerer som administrativ klageinstans vedrørende en række forskellige sagstyper, der er reguleret i udlændingelov

Families

Tre Forsikringer for en au pair

Værtsfamilien har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, en fritids og ulykkesforsikring og forsikring, som dækker au pairens hjemrejse/hjemsendelse ved død, sygdom eller skade.