Articles (page 3)

General Info

Au pair Contract (AU1 Application form)

Host families and au pairs should read the document carefully before it should be signed, as it clarifies many aspects of the au pair regulations in Denmark.

General Info

The Danish Agency for International Recruitment and Integration & Immigration Service

The Danish Agency for International Recruitment and Integration is - together with the Danish Immigration Service - responsible for processing applications for a residence permit

Families

Regler og omkostninger for au pair

Udgifterne der lægges på en værtsfamilie i forbindelse med au pair ansættelsen.

Au Pairs

Coming to Denmark as an Au Pair

As an au pair, you will be granted a residence permit but not a work permit, as your daily chores with your host family are not considered as work.

Au Pairs

Rules about holiday for au pair in Denmark

The right to a holiday is concerned, the relationship between you and your host family is regarded as an employer/employee relationship.

Families

Au pair i Danmark: Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling

Au pair-piger udnyttes groft med ringe løn, lange arbejdsdage og ingen rettigheder.

Families

Udlændingenævnet

Udlændingenævnet er et uafhængigt forvaltningsorgan, der fungerer som administrativ klageinstans vedrørende en række forskellige sagstyper, der er reguleret i udlændingelov

Families

Tre Forsikringer for en au pair

Værtsfamilien har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, en fritids og ulykkesforsikring og forsikring, som dækker au pairens hjemrejse/hjemsendelse ved død, sygdom eller skade.

Au Pair Stories

I was an aupair in Denmark for 15 months :)

I think, all my life I'll remember my au-pair experience in Denmark, as the greatest time I had in my life with amazing people!

Families

Au pair bureau - Tryghed for unge piger!

Bureauer spiller en vigtig rolle i formidlingen mellem værtsfamilier og au pair kandidater. Bureauer hjælper værtsfamilier med alle spørgsmål relateret til au pair programmet